VILKÅR

  1. Kampanjen skal organiseres av MPP Media Pay Plus Ltd (MPP), basert på Ouolter Ntisnev 3, 4155 Petcon Court 4-302, Kato Polemidia, Limassol, Kypros, fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020 (sluttdato).
  2. Enhver voksen med fast bosted i Norge kan delta i kampanjen. Ansatte i MPP er utelukket fra deltakelse. Hver person kan bare delta en gang i denne konkurransen. Deltakelse via automatiserte massedeltakelsesprosedyrer er utelukket.
  3. Testere vil bli valgt hvert kvartal (tre måneder) innen 2 uker etter sluttdatoen for MPP ved uavgjort fra hver konkurrentoppføring mottatt og informert som sådan via e-post eller telefon. Premiene vil bli sendt gratis til den angitte boligen i Norge.
  4. Prisen blir gjort tilgjengelig hvert kvartal, og testere vil bli oppført i testereseksjonen på nettstedet.
  5. Arrangøren forbeholder seg retten til å justere kampanjeprisen til en annen kampanjepremie med minimal liknende (økonomisk) verdi, i god samråd med premievinderen. Hvis en lignende pris og / eller premie fra en lignende produktgruppe kan tildeles ved deltakelse i en kampanje, forklarer arrangøren slik etter samråd med testere.
  6. Testere godtar i god samråd med arrangøren om bruken av hans / hennes navn, bosted, land og eventuelt fotografi på organisatorens nettsteder for etterfremmende aktiviteter.
  7. Vi samler inn dataene dine for de formålene som er angitt i personvernreglene.
  8. Disse kampanjevilkårene kan til enhver tid justeres eller oppdateres av oss. Viktige oppdateringer er tatt i disse kampanjevilkårene på nettstedet. Se gjennom disse vilkårene regelmessig.
  9. Arrangøren forbeholder seg retten etter eget skjønn og uten forvarsel å endre kampanjen eller å avslutte, suspendere eller endre kampanjekampanjen, for eksempel, men ikke begrenset til, når det er åpenbare feil i programvaren og / eller maskinvaren, andre tekniske og / eller samsvarsmessige forhold. Innholdet i disse salgsvilkårene er underlagt tydelige skrivefeil og tolkning.

Mars 2019